Aktuální nabídka kurzů

Využíjte naše kurzy naplno

Řidičský průkaz pro skupinu "C"

motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

dozvědět se víc...

Řidičský průkaz pro skupinu "CE"

jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E

jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

dozvědět se víc...

Kurzy
Základní kurzy C, CE

Základní kurz pro řidiče pro skupyny C,CE, pro vozidla nad 3.500 Kg, Přípojná vozidla nad 750 kg. Jízdní soupravy B+E a c1+E, D+E atd.

Školení
profesní a referentské

Referenské a profesní školení řidiču, periodická školení profesionálních řidiču, nebo řidičů referenských vozů

Kondiční jízdy
Zdokonalení pro řidiče B,C,CE

Kondiční jízdy, pro zdokolalení, nebo obnovení dovedností řidiče

Vstupní školení

Průkaz profesní způsobilosti řidiče
Školení může mít rozsah 140 nebo 280 hodin. Školení se provádí formou výuky a výcviku.
Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží "Průkaz profesní způsobilosti řidiče".

Pravidelné školení

Prohloubení znalostí získaných

Pravidelné školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky

Referentské školení

je školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla školení řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají do "Profesního školení".
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce.

Addresa 

Bc. Jan Bajgar
Lesní Stezka 1968/2
466 01 Jablonec nad Nisou
IC: 86740792


Kontakt

Email: as.bajgar@seznam.cz 
Phone: +420 734 315 501

Provozovny

Provozovna autoškoly:

Městská sportovní hala
U Přehrady 4747/20
466 02 Jablonec nad Nisou

TANVALD
Velké Hamry 694
468 45 Velké Hamry


LOUKOV
Loukov 55
29411 Loukov u Mnichova Hradiště;

Učitel  

Bc. Jan Bajgar
Řidič skupin A,B,C,D,T, BE,CE,DE
Učitel od roku 2000 - skupiny A,B,C,T,BE,CE


© Copyright 2022 mojeprezentace.cz - All Rights Reserved  KPSYSTEM s.r.o.