kolen idi a kondin jzdy

Zkladn informace o kolen:

Profesn kolen

kolen pro idie, kte d motorov vozidlo skupiny C, C+E, nebo podskupiny C1, C1+E. 

Referentsk kolen

kolen pro idie, kte pi vkonu prce d motorov vozidla a nespadaj pitom do reimu "Profesnho kolen". 

Kondin jzdy

Kondin jzda je praktick vcvik v zen vozidla pro idie, kter ji m idisk prkaz. Podle konkrtnho poadavku zkaznka meme nabdnout individuln schma vcviku v zvislosti na jeho elu 

Kurzy
Zkladn kurzy C, CE

Zkladn kurz pro idie pro skupyny C,CE, pro vozidla nad 3.500 Kg, Ppojn vozidla nad 750 kg. Jzdn soupravy B+E a c1+E, D+E atd.

kolen
profesn a referentsk

Referensk a profesn kolen idiu, periodick kolen profesionlnch idiu, nebo idi referenskch voz

Kondin jzdy
Zdokonalen pro idie B,C,CE

Kondin jzdy, pro zdokolalen, nebo obnoven dovednost idie

Vstupn kolen

Prkaz profesn zpsobilosti idie
kolen me mt rozsah 140 nebo 280 hodin. kolen se provd formou vuky a vcviku.
Po absolvovn vstupnho kolen a zkouky idi obdr "Prkaz profesn zpsobilosti idie".

Pravideln kolen

Prohlouben znalost zskanch

Pravideln kolen je prohlouben znalost zskanch pi vstupnm kolen. Pravideln kolen se provd formou vuky

Referentsk kolen

je kolen tch idi, kte pi vkonu prce d motorov vozidla kolen idi, kte pi vkonu prce d motorov vozidla a nespadaj do "Profesnho kolen".
Povinnost zastnit se kolen idi a oven jejich znalost vyplvajc ze Zkonku prce.

Addresa 

Bc. Jan Bajgar
Lesn Stezka 1968/2
466 01 Jablonec nad Nisou
IC: 86740792


Kontakt

Email: as.bajgar@seznam.cz 
Phone: +420 734 315 501

Provozovny

Provozovna autokoly:

Mstsk sportovn hala
U Pehrady 4747/20
466 02 Jablonec nad Nisou

TANVALD
Velk Hamry 694
468 45 Velk Hamry


LOUKOV
Loukov 55
29411 Loukov u Mnichova Hradit;

Uitel  

Bc. Jan Bajgar
idi skupin A,B,C,D,T, BE,CE,DE
Uitel od roku 2000 - skupiny A,B,C,T,BE,CE


Copyright 2022 mojeprezentace.cz - All Rights Reserved  KPSYSTEM s.r.o.